Sammen skaber vi en forbedringskultur der løfter produktivitet og effektivitet 

Forbedringskulturen forankres i hele virksomheden således
Alle medarbejdere er involveret
Alle områder i virksomheden indgår
Hver dag hver time

Synliggørelse af resultater og fremskridt er en del af virksomhedens forbedringskultur, et positivt bidrag til jeres bundlinie 
Hvad giver dig en træfsikkerhed på mere end 98 % ?
Forbedringsmålene skal være specifikke, veldefinerede og tydelige for alle i virksomheden.
Målene skal være relevante og målbare for at skabe et produktivitetsløft. 
Målet skal have synlige tid og resourcer. 
Fremskridt skal være synlige så alle kan se fremdriften.
Medarbejderne i forbedringsområdet er involveret, alle er kommittet til gennemførelsen.
Målet skal have synlige tid og resourcer. 

Stacks Image 105

" Skynd dig langsomt "
Søren Kierkegaard

 

Kaizen4you · Heibergsgade 16 · DK-8000 Aarhus C · +45 29 99 73 30 

Logon