Sammen identificerer vi de fakta og data, der viser virksomhedens største produktivitetspotentialer

En lidt bedre end andre gode metoder, sikre at forbedringerne fastholdes i en fælles opskrift.

Store forandringer sker bedst i mindre, synlige og målbare skridt, der alle bidrager positivt til jeres bundlinie
Med  Kaizen4you forbedre alle medarbejdere, hver dag deres evner til at imødekomme kravene om høj kvalitet, lave omkostninger og leveringer til tiden overalt i virksomheden.
En af de metoder Kaizen4you anvender er det løbende forbedringshjul PDCA, der i sin enkelhed består af:
PLAN-Planen skal være enkel, veldefineret, opnåelig og målbar
DO-Udfør løsningen (Just do it)
CHECK-Sammenlign de opnåede resultater med målsætningen
ACT-Er løsningen OK, er det opskriften du arbejder videre efter
Opskriften konsolideres i en standard som nu er en fælles arbejdsmetode der sikre at forbedringen fastholdes i den nye forbedringskultur.

Stacks Image 103

                    " Forventningens glæde er den største "
                                      Søren Kierkegaard

Kaizen4you · Heibergsgade 16 · DK-8000 Aarhus C · +45 29 99 73 30 

Logon